Lääkintä-RUK

Lääkintäreserviupseerikurssille voidaan hyväksyä lääketieteen lisensiaatti, hammaslääketieteen lisensiaatti, eläinlääketieteen lisensiaatti tai proviisori. Lisäksi kurssille voi päästä viiden vuoden lääketieteen, eläinlääketieteen tai neljän vuoden hammaslääketieteen opinnot suorittanut opiskelija tai proviisoriopiskelija, jolla on farmaseutin oikeudet.

Edellä mainitut henkilöt suorittavat peruskoulutuskautensa eli P-kauden normaalisti eri joukko-osastoissa ympäri Suomen. P-kausi kestää 8 viikkoa ja se kuluu taistelijan perustaitoja opetellessa. P-kauden haastatteluissa kannattaa tuoda esille halukkuutensa lääkintäreserviupseerikurssille. Tieto kurssille hakeutumisesta ja valinnoista on hyvin vaihtelevaa eri yksiköissä, joten kannattaa olla itse aktiivinen toimija.

P-kauden jälkeen lääkintäreserviupseerikurssille halukkaat komennetaan Logistiikkakouluun Riihimäelle. Aluksi kaikki käyvät kahden viikon mittaisen varusmieslääkärikurssin, jonka aikana valikoituvat varsinaiselle lääkintäreserviupseerikurssille pääsevät. Varusmieslääkärikurssi koostuu sotilaslääketieteeseen liittyvistä luennoista ja muusta koulutuksesta.

Lääkintäreserviupseerikurssi kestää 14 viikkoa ja alkaa upseerioppilaaksi ylentämisellä. Lyhyesti sanottuna kurssi pitää sisällään johtajakoulutusta, jalkaväki- ja huoltokoulutusta sekä sotilaslääketiedettä ja ensihoitoa niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Painopiste on johtajakoulutuksessa. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ja harjaannutaan koulutusten pitämiseen, jota käytännössä harjoitellaan mm. lääkintäaliupseereille koulutuksia pitäen. Kurssin asioita opetellaan sekä teoriassa että käytännössä, mikä tarkoittaa opetuksen jalkautumista myös maastoon. Maastoharjoituksissa mm. kenttälääkinnän koko ketju sekä jääkäriryhmän ja -joukkueen johtaminen tulevat tutuiksi. Syksyn päätteeksi kurssi juhlistaa RUK:n suorittamista kurssijuhlassa.

Vuoden vaihtuessa lääkintäkokelaat komennetaan eräänlaiselle harjoittelujaksolle eri joukko-osastoihin. Lääkärit sijoittuvat varuskuntien terveysasemille ympäri Suomen, hammaslääkärit osin terveysasemille ja osin eriytymään alansa taitoihin Puolustusvoimien kumppanuussairaaloihin. Proviisoreilla komennuskausi koostuu sairaala-apteekissa harjoittelusta. Komennuskauden aikana pyritään järjestämään mahdollisuus tutustua ensihoidon toimintaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköissä. Komennuskauden päättää arktisiin olosuhteisiin totuttava harjoitus Jääkäriprikaatissa Sodankylässä.

Keväällä koulutus Riihimäellä jatkuu. Lääkintäkokeilaille järjestetään mm. toimenpideharjoitus, jossa kokelaat harjoittelevat käytännön toimenpidetaitojaan, European Trauma Course sekä sukelluslääketieteen kurssi (ADALS). Kevään päättää jakso, jolloin lääkintäkokelaat osallistuvat eri puolilla Suomea järjestettäviin sotaharjoituksiin, myös Viron pääsotaharjoituksessa on suomalaisia lääkintäkokelaita nähty.

Hyvä tietää ennen lääkintärukkia

  • Kerro p-kauden haastatteluissa haluavasi lääkintä-RUK:iin ja varmista, että saat tähän liittyvät lomakkeet täytettäväksi (ilmoitus lääkintäalan varusmiehestä, turvallisuusselvitys).
  • Ota tutkintotodistus mukaan palvelukseen astuessasi.
  • Varaudu 12 kk palvelusaikaan (347 aamua). Siviilielämän asiat on hyvä selvitellä kuntoon ennen palvelusta, selvitä taloudelliset asiat Kelan kanssa jo hyvissä ajoin.
  • Perheellisillä on mahdollisuus saada yövapaita perhe-elämän hoitamiseen ja näiden toteutuminen on myös käytännössä todennettu.

Paitsi meillä, myös aikaisemmilla kursseilla on tiettävästi pienen ryhmäkoon ja homogeenisen varusmiesväestön vuoksi ryhmähenki, jollaista jäät kurssin loputtua kaipaamaan. Mahdollisuudet erityisesti ryhmäliikuntaan ovat erinomaiset, mutta myös yksilöliikunta onnistuu tarpeen mukaan lähes päivittäin. Kouluttajat kykenevät pienen kurssikoon vuoksi huomioimaan paitsi kurssilaisten ammattiosaamisen ja kypsyyden ryhmässä, myös kurssilaiset yksilöinä. Jokainen kurssilaisistamme suosittelee lääkintä-RUK:lle hakeutumista.

LRUK 253 – terveiset kiinnostuneille