Ritari Brofeldtin palkinto

Mannerheim-ristin ritari Simo Brofeldt (22.3.1892 Kuopio – 15.10.1942 Helsinki) oli suomalainen lääkintäeversti ja Helsingin yliopiston kirurgian professori. Brofeldt oli hyvin tuottelias niin akateemisella kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. Hän oli muun muassa yksi taustavaikuttajista Punaisen ristin sairaalan (nykyinen Töölön sairaala) perustamisessa ja hänet valittiin lokakuussa 1932 sairaalan ensimmäiseksi ylilääkäriksi.

Brofeldt oli yksi keskeisimpiä henkilöitä Suomen armeijan lääkintähuollon järjestämisessä talvi- ja jatkosodan aikana. Sotainvalidien hoito oli Brofeldtille erityisen lähellä sydäntä. Päivää ennen hänen kuolemaansa hänen kerrotaan todenneen: ”Vaikka minä poistunkin, on invalidien asiat hoidettava, sillä heistä riippuu maan vapaus”.

Brofeldt oli ainoa lääkintäupseeri, joka nimettiin Mannerheim-ristin ritariksi. Perustelut nimitykselle ovat seuraavat:

”Ylipäällikkö on pvm:llä 7.10.41 nimittänyt Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi lääkintäeversti Simo Brofeldtin, joka erittäin kiitettävällä ja tarmokkaalla tavalla myötävaikutti lääkintähuollon onnistumiseen hyökkäysoperaatioiden aikana. Lääkintähuolto oli joukkojen edetessä muodostunut erittäin vaikeaksi ja olisi tilanne ilman lääkintäeversti Brofeldtin väliintuloa käynyt uhkaavammaksi, tehden hyökkäysliikkeen jatkamisen ainakin joksikin aikaa mahdottomaksi. Erittäin vaikeissa olosuhteissa lääkintäeversti Brofeldt tarmokkaasti ja nopeasti organisoi lääkintähuollon ja myötävaikutti siten ratkaisevalla tavalla saavutettuihin tuloksiin. Joukkojen taistellessa vaikeissa erämaaolosuhteissa ei ollut sellaisia yhteyksiä, joita myöten haavoittuneita olisi voitu evakuoida. Lääkintäeversti Brofeldt ehdotti tällöin, että haavoittuneita hoidettaisiin toistaiseksi eräässä kylässä (Latva), josta ne myöhemmin teiden avautuessa evakuoitaisiin. Hän lensi itse ko. kylään armeijakunnan lääkärin kanssa järjestämään haavoittuneiden hoitoa. Maanteitse olisi matka sinne vienyt vuorokausia, jos yleensä olisi vihollisen jatkuvan toiminnan takia välimaastossa ensinkään autolla läpipäästy. Hän vei mukanaan lääkintätarpeita ja henkilökuntaa sekä järjesti nopeasti ja tarmokkaasti haavoittuneiden hoidon.”

Brofeldt kuoli jatkosodan aikana 15.10.1942 epäselvän syyn aiheuttamaan aplastiseen anemiaan.

Reservin lääkintäupseerit kunnioittaa Brofeldtin muistoa myöntämällä Ritari Brofeldtin palkinnon. Palkinto on suunniteltu yhteistyössä Brofeldtin tyttären, Marjatta Ormion sekä Mannerheim-ristin ritarien säätiön kanssa, ja se jaettiin ensimmäisen kerran 15.6.2017 lääkintäreserviupseerikurssin ylentämis- ja kotiuttamistilaisuudessa. Palkinto on numeroitu ja se voidaan myöntää yhdelle tai kahdelle henkilölle vuodessa, tavallisesti erityisen ansioituneelle varusmiespalveluksesta kotiutuvalle lääkintäupseerille. Palkinnon myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus ja päätöksessä huomioidaan lääkintäreserviupseerikurssin kouluttajien sekä kurssin oppilaskunnan ehdotukset ja perustelut.