Etusivu

Reservin lääkintäupseerit ry on vuonna 2013 perustettu yhdistys, jonka pyrkimyksenä on edistää lääkintäreserviupseerikoulutusta Suomessa, tukea lääkintäreserviupseerikussin oppilaskunnan toimintaa sekä ylläpitää jäsenistönsä kenttälääketieteellistä osaamista yhteistyössä Puolustusvoimien, lääketieteellisten tiedekuntien sekä toisten reserviläisjärjestöjen kanssa. Yhdistys järjestää jäsenistölleen lääketieteellistä koulutusta sekä tiedottaa ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä reserviupseerikoulutuksen suorittaneet ja mielenkiintoa yhdistyksen toimintaan osoittavat henkilöt.

Yhdistys on virallinen Suomen Reserviupseeriliiton ja Helsingin Reserviupseeripiirin jäsenyhdistys.

Lue lisää…

Koulutuspäivä

Reservin lääkintäupseerit r.y. järjestää sotilaslääketieteellistä koulutusta jäsenilleen sekä muille aiheesta kiinnostuneille koulutuspäivän merkeissä. Ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin vuonna 2014 Upinniemen varuskunnassa otsikolla ‘Sukellusonnettomuudet’. Koulutuspäivän suosio on tasaisesti kasvanut ja seminaarit ovat herättäneet kiinnostusta myös laajemmin terveydenhuollon ammattilaisissa.

Lue lisää …

Ritari Brofeldtin palkinto

Palkintomitali

Mannerheim-ristin ritari Simo Brofeldt oli suomalainen lääkintäeversti ja Helsingin yliopiston kirurgian professori. Reservin lääkintäupseerit kunnioittaa Brofeldtin muistoa myöntämällä Ritari Brofeldtin palkinnon. Palkinto on suunniteltu yhteistyössä Brofeldtin tyttären, Marjatta Ormion sekä Mannerheim-ristin ritarien säätiön kanssa, ja se jaettiin ensimmäisen kerran 15.6.2017 lääkintäreserviupseerikurssin ylentämis- ja kotiuttamistilaisuudessa. Palkinto on numeroitu ja se voidaan myöntää yhdelle tai kahdelle henkilölle vuodessa, tavallisesti erityisen ansioituneelle varusmiespalveluksesta kotiutuvalle lääkintäupseerille. Palkinnon myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus ja päätöksessä huomioidaan lääkintäreserviupseerikurssin kouluttajien sekä kurssin oppilaskunnan ehdotukset ja perustelut.

Lue lisää…

Lääkintä-RUK

Lääkintäreserviupseerikurssille voidaan hyväksyä lääketieteen lisensiaatti, hammaslääketieteen lisensiaatti tai proviisori. Lisäksi kurssille voi päästä viiden vuoden lääketieteen tai neljän vuoden hammaslääketieteen opinnot suorittanut opiskelija tai proviisoriopiskelija, jolla on farmaseutin oikeudet.

Lääkintäreserviupseerikurssi kestää 14 viikkoa ja alkaa upseerioppilaaksi ylentämisellä. Lyhyesti sanottuna kurssi pitää sisällään johtajakoulutusta, jalkaväki- ja huoltokoulutusta sekä sotilaslääketiedettä ja ensihoitoa niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Painopiste on johtajakoulutuksessa. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ja harjaannutaan koulutusten pitämiseen, jota käytännössä harjoitellaan mm. lääkintäaliupseereille koulutuksia pitäen. Kurssin asioita opetellaan sekä teoriassa että käytännössä, mikä tarkoittaa opetuksen jalkautumista myös maastoon. Maastoharjoituksissa mm. kenttälääkinnän koko ketju sekä jääkäriryhmän ja -joukkueen johtaminen tulevat tutuiksi. Syksyn päätteeksi kurssi juhlistaa RUK:n suorittamista kurssijuhlassa.

Lue lisää…